Hajrush Lenjani

February 5, 2020, - Bp Home Investment.

Ne e kemi gjetur atë që e kemi kërkuar gjatë! Në lagjen Qershia ndihemi rehat dhe të sigurtë ndërsa në shtëpinë tonë e kemi ngrohtësinë dhe cilësinë e duhur. Si pjesë e një komuniteti shumë të mirë ne jemi të rrethuar me fqinjë shumë të mirë!