Shpresa Rama

February 18, 2020, - Bp Home Investment.

Arkitektura moderne e bën akoma më të veçantë lagjen “Qershia” për një mjedis me mundësinë e një jete të mirë familjare. Mjedisi që ne pëlqejmë ngërthen në vete shumë gjëra: organizimin, hapësirat e sigurta e të gjelbëruara. Do të citoja, David Harold Fink: ‘’Kur ne të bëhemi pjesë e diçkaje, atëherë ajo bëhet pjesë e jona’’. Me një sistem social të planifikuar mirë ne kemi ambiente që plotësojnë nevojat tona si pjesë e një komunitet fantastik!