Ymer Bajrami

February 5, 2020, - Bp Home Investment.

Edhe unë tani më jam banorë i lagjes ”Qershia” dhe jam shumë i kënaqur sa i përket ndërtimit në çdo aspekt. Infrastruktura, rregullimi i lagjes,  ambienti dhe miqësia me banorët e tjerë të jep kënaqësi të veqantë të të jetuarit. Jam i entuziazmuar që marr pjesë në një lagje të mirëmbajtur të sigurtë dhe miqësore.