June 18, 2019, - Bp Home Investment.

TIPI B

Plani i shtëpisë B, me hapësire të menduar mirë për kërkesat e një familje.

Vend me pedigree qe shëndetit, dhe me kohen asnjëherë nuk zhvlerësohet