BP Home dhe ekspertet e saj janë të specializuar në këto industri:
 1. Industrinë e  Ndërtimit
 2. Menaxhimit
 3. Investimeve afatgjate dhe afat mesme
 4. Planifikimit
 5. Financave
 6. Auditimit
" />

BP Home dhe ekspertët

BP Home dhe ekspertet e saj janë të specializuar në këto industri:
 1. Industrinë e  Ndërtimit
 2. Menaxhimit
 3. Investimeve afatgjate dhe afat mesme
 4. Planifikimit
 5. Financave
 6. Auditimit