Klientë të mundshëm

Ne mund t’i ofrojmë sherbimet tona për projekte të llojllojshme, dhe klientet tanë të mundshëm janë:

  1. Kompanitë publike (Kompani e menaxhimit të ujit, Kompani e zhvillimit të autostradës etj.);
  2. Ministritë (Ministria e infrastrukturës, punë publike etj.);
  3. Kapitali privat, fonde për patundshmëri;
  4. Investitorë privatë;
  5. Kompani të ndryshme private;
  6. Kompani  Zhvilluese të projekteve;
  7. Agencione zhvillimore;
  8. Komunitete locale si përshembull qytetet, qarke, dhe komunat.