Klientë të mundshëm
Ne mund t’i ofrojmë sherbimet tona për projekte të llojllojshme, dhe klientet tanë të mundshëm janë:
 1. Kompanitë publike (Kompani e menaxhimit të ujit, Kompani e zhvillimit të autostradës etj.);
 2. Ministritë (Ministria e infrastrukturës, punë publike etj.);
 3. Kapitali privat, fonde për patundshmëri;
 4. Investitorë privatë;
 5. Kompani të ndryshme private;
 6. Kompani  Zhvilluese të projekteve;
 7. Agencione zhvillimore;
 8. Komunitete locale si përshembull qytetet, qarke, dhe komunat.

" />

Klientë të mundshëm

Klientë të mundshëm

Ne mund t’i ofrojmë sherbimet tona për projekte të llojllojshme, dhe klientet tanë të mundshëm janë:

 1. Kompanitë publike (Kompani e menaxhimit të ujit, Kompani e zhvillimit të autostradës etj.);
 2. Ministritë (Ministria e infrastrukturës, punë publike etj.);
 3. Kapitali privat, fonde për patundshmëri;
 4. Investitorë privatë;
 5. Kompani të ndryshme private;
 6. Kompani  Zhvilluese të projekteve;
 7. Agencione zhvillimore;
 8. Komunitete locale si përshembull qytetet, qarke, dhe komunat.