Partnerët e mundshëm për projektet tona
Partneret mund të jenë kompani të mesme apo të mëdha si për shembull:
  1. Fonde te ndryshme;
  2. Kompani private;
  3. Kompanie ndërkombëtare;
  4. Banka dhe kompani të sigurimeve,

" />

Partnerët e mundshëm

Partnerët e mundshëm për projektet tona

Partneret mund të jenë kompani të mesme apo të mëdha si për shembull:

  1. Fonde te ndryshme;
  2. Kompani private;
  3. Kompanie ndërkombëtare;
  4. Banka dhe kompani të sigurimeve,