Këtu mund të gjeni:
Shkarko dokumentin
" />

Profili Urban për Qendren 2 të Komunes së Prishtinës

Këtu mund të gjeni:

  • POZITA E LOKACIONIT NË RAPORT ME PËRMBAJTJET DHE QYTETIN
  •  DESTINIMI I SIPËRFAQEVE ME TË CILAT RRETHOHET LOKACIONI
  •  DESTINIMI I SIPËRFAQEVE NË LOKACION